dissabte, 24 de novembre de 2012

Propostes de millora

En altres entrades ja ha quedat palès que en aquesta segona PAC no tot han estat flors i violes.

Per part de gairebé tots els companys que conformem el grup la freqüència de connexió no ha estat la pactada en els acords inicials: hi hagut petits imprevistos que han dificultat el seguiment dels acords quant a la freqüència de connexió i resposta de missatges i, per exemple, uns han tingut mudança i problemes amb les companyies d'internet i no han pogut participar amb la freqüència que hauríen volgut, de fet, han arribat a estar absents uns dies, d'altres no han pogut connectar-se els caps de setmana, algun altre company ha col·laborat poc perquè té feina amb altres assignatures, i, per últim, algun company simplement no ha col·laborat, pel motiu que sigui (i cal estalviar-se aquí qualsevol crítica perquè en desconeixem els motius).

Per altra banda, la implicació personal amb el projecte, independentment de la freqüència de connexió, ha estat també irregular. Alguns companys han estat més constants i compromesos que d'altres, tot i la irregularitat de connexió, i han anat realitzant, certament sense seguir la planificació proposada per aquesta segona PAC, les activitats proposades.

Quant al domini de les eines amb què hem de treballar, cal dir que queda molt camí per recórrer i molts aspectes per descobrir, tasca que haurem de continuar realitzant plegats perquè tots, o gairebé tots, som nous en això.

Per això, de cara a aquesta tercera PAC caldrà que ens comprometem més fermament amb el projecte i els companys i que tinguem més present que mai que som un equip, que de la nostra feina individual en depèn la dels altres. Cal que seguim els acords inicials més al peu de la lletra per al bon funcionameent del grup, és a dir, que responguem el més aviat possible i al que ens consulten els companys, que oferim ajuda sense que ens l'hagin de demanar, sobretot quant a l'ús de les TIC, i, sobretot, que ens impliquem tots per igual amb la feina, ja que aquesta tercera PAC serà crucial per al correcte desenvolupament i finalització del projecte en el que ens vam embarcar ara ja fa un mes.

divendres, 23 de novembre de 2012

Tecnologia digital

Amb aquest treball tots estem tractant amb eines digitals, algunes de les quals són noves per alguns de nosaltres, com per exemple el bloc que usarem com a Diari de Treball i que hem obert a través de la plataforma blogger o la wiki amb la qual hem de bastir el cos principal del projecte.

En efecte, són eines útils però alhora, per aquells que no les hem fet anar mai o gairebé mai, és dífícil fer-les funcionar correctament. Se'ns fa difícil treure'n tota la utilitat ja que anem descobrint coses a poc a poc, com l'etiquetatge o la creació de pestanyes al bloc.
Pel que fa a la wiki, tot i que hem bastit l'esquelet, és a dir, l'estructura del que serà el nostre projecte, se'ns fa costa amunt crear enllaços entre les diferents pàgines d'aquesta, és a dir, editar-ne la navegació.

El que ens toca és anar descobrint a poc a poc, a mida que hi treballem, petits trucs o utilitats desconegudes d'aquestes eines que ens permetin anar forjant el treball que anem realitzant de manera cooperativa, en grup. Tot aquest procés, crec, és el que configura l'objectiu central de l'assignatura, de manera que de cara a la següent fase de l'assignatura crec que és del tot necessari que, sobretot en l'aspecte del domini de les eines tecnològiques, ens posem a fer feina de valent i tots ens impliquem per igual a l'hora de descobrir com funcionen aquestes eines amb les que treballem, ja no només per tal de superar l'assignatura, que també, és clar, sinó perquè tractant-se com es tracta d'eines tant útils en els treballs o projectes online, de conéixer el seu funcionament en podrem treure molt profit al llarg del que ens queda de la carrera que ja vam iniciar fa temps a la URV i que no fa massa tots plegats hem reprès a distància a través de la UOC.

dijous, 22 de novembre de 2012

Treball en equip

Ningú va dir que fos fàcil, però amb constància i dedicació es pot aconseguir.


El primer problema amb que un topa quan fa un treball en equip a distància és coincidir tots, sempre. És difícil. Com en tots els casos, cadascú de nosaltres té la seva vida, els seus problemes, la seva feina i la majoria de vegades ha resultat complicat que tothom respongués quan tocava. També és veritat que hi ha persones que tenen més dificultats per organitzar o prendre decisions en una operació com aquesta, però això passa a tot arreu, així que crec que sempre ha d'haver-hi una persona així als grups però el realment important és que tothom faci la feina quan toca encara que no prengui la iniciativa (que a tots ens tocarà prendre quan ens toqui fer de coordinadors a cadascú de nosaltres).

Crec que amb el que hem tingut més problemes és en la constància a l'hora de respondre els missatges dels companys: de cara a properes pacs caldria que els que no ens desentenguem del projecte procuréssim ser molt més constants. D'entrada, en aquesta pac, cal dir que no hem seguit del tot els acords inicials i la freqüència de resposta als requeriments dels companys ha estat una mica irregular, així com la realització de les tasques, uns per uns motius i els altres per d'altres motius (o per l'absència d'aquests). Però ara que ja comencem a conèixer el funcionament de l'assignatura crec que amb una mica d'esforç per part de tots i sobretot amb un ferm compromís i molta constància podrem tirar endavant les següents pacs més seriosament del que hem fet amb aquesta segona.

La part bona ha estat que tots som prou tolerants i crec que mai no ha faltat el respecte en el tracte entre els integrants del grup. Ja sabem que de vegades, a l'hora de prendre decisions, cal cedir una mica i no fer sempre les coses com un vol però tanmateix crec que hem trobat la manera de repartir-nos les tasques de forma senzilla: fins ara hem seguit, en la mesura del possible, un repartiment de tasques (i de coordinació de pacs) seguint un model per ordre alfabètic de cognom.

Per altra banda, crec que tampoc no ha faltat l'ajuda als companys (i dels companys). Qui s'ha vist amb cor ha creat el blog i ha explicat a la resta el funcionament o l'ha estructurat i reestructurat, així com el wiki o el grup de Zotero. La comunicació entre els membres, tot i que irregular, ha estat fluida i respectuosa i sobretot crec que tots nosaltres som conscients que necessitem (i necessiten) l'ajuda dels altres i això és quelcom que sí que cal mantindre i tenir present en la resta de pacs per tal de seguir aprenent i fer aprendre.

Gràcies a tots!

Objectius i Criteris de Cerca

Per tal que les cerques amb que fornirem el nostre projecte siguin profitoses, cal tenir ben delimitats uns objectius de cerca, és a dir, què és allò que busquem, i uns criteris de validesa que ens permetin seleccionar unes o altres fonts d'informació com a vàlides. A continuació adjuntem els Objectius i Criteris en els que ens hem basat per tal d'iniciar la nostra cerca pel laberíntic món de la xarxa d'internet, d'on hem intentat treure tota la informació possible per tal de desentrellar el món de la Literatura de l'Absurd.LITERATURA DE L’ABSURD
Objectius i Criteris de Cerca

Europa és un cúmul de llengües, cultures i maneres de pensar que comparteixen un espai geogràfic, i polític en l’actualitat, i, el que és més important, un passat moltes vegades comú, és a dir, una historia. I aquests canvis i processos històrics que s’han esdevingut a Europa de vegades han estat condicionats, si no provocats, per nous corrents ideològics que han sorgit en el mateix si del continent i que s’han escampat al llarg d’aquest com la pólvora.
És en un d’aquests processos en el que ens hem fixat, en el tan fructífer i proper segle XX i la barbàrie de les dues guerres que desolaren el vell continent.  En aquest context històric en que els totalitarismes prenen el protagonisme, en que s’exterminen races senceres, entre altres fets significatius, i en que l’individu esdevé res més que un peó de l’engranatge del món modern, la vida del qual prèn menys valor del que tenia, sorgeixen corrents ideològics que replantegen el sentit últim de la vida humana i es plantegen l’existència i la moral com quelcom absurd, insignificant. Aquests corrents, fruits de la barbàrie històrica i dels avenços tecnològics imparables que empetiteixen l’individu i la seva obra, amararen molt profundament tota la producció artística de l’època, ja des del moment de les avantguardes. I és en aquest embull de corrents i de fets que prèn embranzida un tipus de literatura anomenada de l’absurd.
Els nostres objectius són, per tant, trovar información que ens permeti definir el context històric (i les seves causes), exposar alguns precedents ideològics i literaris, observar quins són els gèneres que més es cultivaren, conéixer els autors més importans al llarg d’Europa (i Catalunya) i les seves obres, i diferenciar les característiques que ens fan col·locar aquestes obres sota l’etiqueta de l’absurd, a banda de constatar la pervivència d’aquest corrent ideològic i la influència d’aquest estil en les manifestacions artístiques més actuals, especialment en l’àmbit literari.
El tipus de cerca que farem serà, per tant, de tipus mixta segons el document Procés de cerca i localització de la informació per internet, és a dir, iniciarem el procés mitjançant cerques d’aproximació general al tema que volem treballar, la literatura de l’absurd en el nostre cas, per tal de continuar treballant amb cerques dirigides a temàtiques més concretes, com autors o gèneres cultivats, i amb el suport, quan calgui, de cerques directes sobre dades determinades.
Per altra banda, els criteris que emprarem per tal de verificar la informació trobada seràn:
  • Autoria, donat que un autor identificat, individual o col·lectiu, dóna més fiabilitat, especialment si es tracta d’un professional o especialista. Dit això, també donarem per vàlida informació avalada per organismes institucionals (filiació) que, a poder ser, siguin especialistes en l’àmbit d’estudi, cosa que ens permetra avaluar-ne la credibilitat.
  • En els casos en que ens trobem amb articles o informació donada per un autor desconegut o que no sigui profesional, la donarem per bona sempre que ofereixi la informació bibliogràfica (crèdits i procedència) pertinent per tal de contrastar-la.
  • Considerarem important la actualització dels documents trobats.
  • Tindrem en compte, també, la presentació de la informació, és a dir, l’aspecte acurat d’aquesta, la coherència, la cohesió i la correcció.
  • Objectivitat. Donarem per més fiable aquella informació on poguem distingir clarament aquesta dels interessos propagandístics de qualsevol tipus, etc.

Acords inicials de CAT7

ACORDS INICIALS DE CAT7

Aïda Cristòbal Garcia, Aina Elies Ruiz, Sònia Guinovart Rodríguez i Raül Najas Martí, com a membres del grup CAT7 de l'assignatura Competències TIC en Llengua i Literatura Catalanes, hem près els següents acords:

 * D'entrada, ens hem decidit pel nom CAT7, com a referència, amb l'abreviatura CAT, als estudis de Llengua i Literatura Catalanes que estem cursant i al nom inicial que ens havia estat assignat al·leatoriament, Grup 7.
  * El tema al voltant del qual realitzarem el nostre projecte virtual serà, dins del Focus 2, criteris i arguments que poden definir una literatura no lligada a la llengua sinó a un espai polític i geogràfic. Exemples i polèmiques a Europa, la Literatura de l'Absurd. Ens hem decidit per aquest tema, després de proposar-ne uns quants, a través d'una votació. L'hem escollit, d'entrada, perquè ens sembla interessant i perquè creiem que podem gaudir treballant amb aquest tema, i perquè creiem que és un exemple d'un tipus de literatura no lligada a l'expressió d'una llengua sinó a una reacció davant d'uns fets històrics ocorreguts en un espai geogràfic concret, l'Europa de després de la desfeta de la Segona Guerra Mundial.
*  Ens organitzarem segons una coordinació rotativa, segons la qual i per ordre alfabètic, cadascún de nosaltres s'encarregarà de ser el coordinador de cadascuna de les PAC. Així, Aïda Cristòbal queda com a coordinadora d'aquesta primera PAC, Aina Elies serà la coordinadora de la segona PAC, Sònia Guinovart de la tercera PAC i Raül Najas de la quarta i última PAC.
*  Sempre que sigui possible, els membres del grup ens comunicarem de manera asíncrona a través de l'espai de debat del grup. L'ús de sistemes alternatius com xats, telèfons, e-mails, etc., queda descartat en situacions normals. Només se'n podrà fer ús, si s'escau, en moments excepcionals i les converses que es mantinguin per sistemes alternatius o les decisions que s'hi prenguin, intentarem de fer-les constar en un document escrit en format word signat pels membres participants, a mode d'acta, que penjarem a l'àrea de fitxers per tal que pugui ser avaluable pel professor.
*  La freqüència de connexió hauria de ser diària o, en casos excepcionals, cada dos dies com a molt.
Com a temps de resposta als missatges dels companys donarem de marge un dia o com a molt dos dies.
*  En el cas que s'hagi de prendre una decisió i algun dels companys tardi més de tres dies en contestar, es pren la decisió amb les opinions que s'hagin donat prescindint, en aquest cas, de l'opinió del company en qüestió, per tal d'agilitzar el procés
*  És precís avisar amb dos o tres dies d'antel·lació, si s'escau, i a través de l'espai de grup, que serem absents uns dies.
*  Donem com a marge per considerar que algú ha abandonat el grup sense avisar 10 dies com a molt. Durant aquest període, la resta dels companys avançarem la tasca de la manera que es pugui,  si cal repartint-nos les tasques assignades al company absent, i, un cop transcorreguts els 10 dies i si el company en qüestió no diu res, ens repartirem les tasques que se li havien assignat d'aquell moment en endavant entre els companys que quedem per tal de continuar avançant amb el projecte.

Per altra banda, els membres del grup CAT7, considerem que són actituds fonamentals el respecte als companys, la responsabilitat amb la nostra tasca, individual i col·lectiva, la constància i el compromís.

CAT7
Aïda Cristòbal Garcia
Aina Elies Ruiz
Sònia Guinovart Rodríguez
Raül Najas Martí

Planificació i gestió del projecte

 Arran de la dificultat en la connexió dels integrants del grup i alguns malentesos, la gestió del projecte no ha anat tant bé com volíem.
Per començar no sabíem molt bé com fer una planificació, i, una vegada feta, tampoc l'hem seguit al peu de la lletra perquè ens hem endarrerit a l'hora de fer algunes activitats, cosa que ha fet endarrerir algunes entregues i, per tant, el projecte.
Així que, la meua proposta és que el primer que s'ha de fer per a la propera PAC és la planificació, ben feta. A partir d'aquí, exigir-nos més per acabar les activitats quan toca en la nostra planificació i, així, poder entregar la PAC el dia que ha fixat el consultor.
Per a la planificació d'aquesta PAC havíem fixat uns terminis potser una mica massa llargs amb la idea que tenim altres coses a fer i, així, no anar tant ofegats, però, tal com hem pogut comprovar, no ha funcionat. Per tant, penso que val la pena deixar més dies de marge al final per si sorgeix algun problema, com ha estat el nostre cas, i així després no haver de modificar la planificació ni haver de demanar més dies al consultor per acabar l'activitat.

Actitud digital cívica


Nosaltres, com a grup, crec que tenim una actitud digital cívica ja que, com hem dit en els objectius i criteris de cerca, intentarem buscar pàgines que tinguin una autoria i que continguin una informació fiable.
Quan busques informació per a treballs acadèmics has de tenir molt en compte aspectes com l'autoria i la informació fiable ja que la majoria d'informació que hi ha a la xarxa no és de qualitat i, per tant, has d'assegurar-te d'alguna manera que el que diràs en el teu treball està justificat i és totalment cert. Així, el millor és agafar informació d'alguna institució com una universitat, biblioteca o, directament, d'algun estudiós de la matèria que t'interessa – ja sigui del seu bloc, d'algun llibre digitalitzat o algun article que estigui a la xarxa -.
Tenim una eina molt útil a les mans, però també pot resultar ser molt perjudicial ja que qualsevol pot accedir al que tu escrius i ho pot difondre de manera difamatòria o es poden apropiar l'autoria del que tu fas. Per tant, s'ha d'anar molt en compte i intentar tenir sempre una navegació segura a Internet.
També crec en allò de “no facis als altres el que no t'agradaria que et fessin a tu”, així que, és molt important no apropiar-nos les paraules dels altres i assenyalar sempre d'on hem tret la informació que utilitzem per als nostres treballs per tal de ser, també, una eina útil per a altres persones que potser que en algun moment es basen en la nostra feina per dur a terme alguna activitat.

Aina. 

dimecres, 21 de novembre de 2012

Comunicació a la xarxa

D'entrada, crec que ha estat una mica desastre.
No és fàcil la comunicació a la xarxa ja que és com una espècie de “vida paral·lela” que no és fàcil de compaginar amb la real.
Tot i això ens hem anat aclarint bastant encara que la freqüència de connexió ha estat major per part d'alguns integrants, cosa que s'ha de millorar per fer millor la pròxima Prova d'Avaluació Continuada i que el projecte arribe a bon port.
Pel que fa a l'organització crec que ha estat una mica fluixa -mea culpa perquè en sóc la coordinadora- però encara no entenc molt bé el funcionament de la UOC -és el meu primer semestre aquí-. M'ha costat una mica controlar tots els aspectes de l'activitat -que no en són pocs- i poder-ho compaginar amb les altres quatre assignatures que m'he agafat aquest semestre. Així que crec que la propera PAC s'hauria d'organitzar millor, potser amb alguns missatges d'inici amb totes les activitats ben estructurades recordant la planificació acordada en aquesta PAC i cenyir-nos als acords i a les planificacions.
Referent a la presa de decisions, crec que ha estat prou fàcil prendre-les ja que s'ha fet d'una manera molt justa i s'han tingut en compte totes les opinions: encara que no hem divergit massa en les opinions, si en algun moment hi ha hagut diferències, s'ha arribat a un acord just mitjançant votacions, per exemple.
També penso que és interessant que en moments puntuals s'utilitzin altres vies de comunicació, com per exemple els mòbils, per avisar a un company, per exemple, que s'ha enviat un missatge a l'espai de grup comunicant alguna cosa important.

Informació

Per començar amb aquest projecte sobre la Literatura de l'Absurd, el primer que hem hagut de fer és buscar informació i gestionar-la correctament mitjançant el gestor de cerques Zotero.
Hem començat buscant informació general sobre el tema i, a partir d'aquí, anirem concretant a mesura que avança el projecte.
Ja hem explicat a Objectius i criteris de cerca la manera com buscarem la informació i quin tipus d'informació farem servir, però, tot i això, anirem veient la nostra manera de treballar a mesura que avança el projecte.
Cada membre del grup compartirà la informació que li semble útil i interessant amb els companys al grup que tenim a Zotero, amb una breu descripció i indicant l'autoria d'aquesta informació. A partir d'aquí en farem un destriament segons la utilitat de la informació i la seua fiabilitat pel que fa a l'autoria i la procedència d'aquesta. Després, començarem a organitzar la informació segons els diferents punts del treball que tenim indicats a l'índex de la wiki on es desenvoluparà el projecte i començarem a treball seguint aquestes pautes.
A mesura que anirà avançant el projecte anirem incloent la informació que creguem necessària, així que mai deixarem de fer cerques i compartir-les amb els companys.

dissabte, 17 de novembre de 2012

Presentació

Avui estrenem bloc!

Som un grup d'estudiants del Grau de llengua i literatura catalanes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que estem cursant l'assignatura Competències TIC en llengua i literatura catalanes.
El nostre grup s'anomena CAT7 perquè no tenim gaire imaginació: ens anomenem CAT perquè fem filologia catalana i 7 perquè és el número de grup que ens va assignar el nostre consultor de l'assignatura.
Se'ns ha proposat de fer un projecte sobre Literatura Europea, del qual hem hagut d'escollir un focus, cosa que ens va costar una mica, però finalment ens vam decidir pel Focus 2: Criteris i arguments que poden definir una literatura no lligada a una llengua sinó a un espai polític i geogràfic. Exemples i polèmiques a Europa . Certament existia un ventall molt ampli de temes a tractar i opinions i gustos diversos dins del grup però finalment vam agafar les dues opcions més populars dins i vam fer votacions. Ens va semblar una idea genial, això de les votacions, però vam empatar, de manera que vam haver de prendre una decisió entre tots i finalment ens vam decantar per la Literatura de l'Absurd perquè tracta temes que encara són de plena actualitat i perquè creiem que passarem una bona estona buscant informació sobre aquesta vessant de la literatura del segle XX i analitzant-la.
La funció d'aquest bloc serà la de fer un seguiment de les tasques que anem duent a terme per tal de  desenvolupar el nostre projecte i la d'anar donant la nostra visió, tant com a grup com individualment, del funcionament del grup.
Tots nosaltres estudiem a distància i som de diferents llocs dels Països Catalans, per tant, no ens reunim per dur a terme la feina. De manera que en aquest espai és on explicarem quines actituds es poden observar al grup, quines coses bones i quines coses dolentes ens aporten les noves tecnologies, quines eines de cerca utilitzem per buscar la informació que necessitem i moltes altres coses que suposo que anirem descobrint a mesura que anirem treballant ja que per alguns de nosaltres és la primera vegada que treballem així.

CAT7