dimecres, 19 de desembre de 2012

Tecnologia digital

Les tecnologies digitals són les eines mitjançant les quals estem bastint el nostre treball sobre la literatura de l'absurd. Amb elles estem aprenent a treballar d'una altra manera tant a nivell tècnic com metodològic.
En aquesta PAC hem abordat de forma completa el projecte del treball mitjançant l'eina wiki. La wiki, doncs, ens ha estat molt útil per a treballar en equip donat que ens permet escriure a tots, veure-ho tots en el mateix moment que es publica i, alhora, poder-ho modificar en qualsevol moment qualsevol dels integrants estiguem on estiguem.
Una altra cosa molt interessant que hem pogut experimentar és l'inserció de documents gràfics. Sobretot fotografies però també hem afegit un vídeo. Amb aquest exercisi hem pogut alhora ilustrar el nostre treball i, en última instància, afegir l'obra completa "d'Esperant a Godot" de Samuel Beckett.
En aquest punt mateix hem arribat a conèixer totes les eines que ens presentava aquesta assignatura. Potser ens manca més temps per anar descobrint totes les seues possibilitats però això ho anirem descobrint al llarg de la carrera. Almenys jo he tingut l'ocasió de poder treballar amb aquesta eina a una altra assignatura després de treballar-hi ací i, estic segur que no serà l'última vegada. Hem après, en definitiva, una eina molt útil per a futurs treballs tant d'assignatures de la UOC com de la nostra faena futura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada