dijous, 22 de novembre de 2012

Acords inicials de CAT7

ACORDS INICIALS DE CAT7

Aïda Cristòbal Garcia, Aina Elies Ruiz, Sònia Guinovart Rodríguez i Raül Najas Martí, com a membres del grup CAT7 de l'assignatura Competències TIC en Llengua i Literatura Catalanes, hem près els següents acords:

 * D'entrada, ens hem decidit pel nom CAT7, com a referència, amb l'abreviatura CAT, als estudis de Llengua i Literatura Catalanes que estem cursant i al nom inicial que ens havia estat assignat al·leatoriament, Grup 7.
  * El tema al voltant del qual realitzarem el nostre projecte virtual serà, dins del Focus 2, criteris i arguments que poden definir una literatura no lligada a la llengua sinó a un espai polític i geogràfic. Exemples i polèmiques a Europa, la Literatura de l'Absurd. Ens hem decidit per aquest tema, després de proposar-ne uns quants, a través d'una votació. L'hem escollit, d'entrada, perquè ens sembla interessant i perquè creiem que podem gaudir treballant amb aquest tema, i perquè creiem que és un exemple d'un tipus de literatura no lligada a l'expressió d'una llengua sinó a una reacció davant d'uns fets històrics ocorreguts en un espai geogràfic concret, l'Europa de després de la desfeta de la Segona Guerra Mundial.
*  Ens organitzarem segons una coordinació rotativa, segons la qual i per ordre alfabètic, cadascún de nosaltres s'encarregarà de ser el coordinador de cadascuna de les PAC. Així, Aïda Cristòbal queda com a coordinadora d'aquesta primera PAC, Aina Elies serà la coordinadora de la segona PAC, Sònia Guinovart de la tercera PAC i Raül Najas de la quarta i última PAC.
*  Sempre que sigui possible, els membres del grup ens comunicarem de manera asíncrona a través de l'espai de debat del grup. L'ús de sistemes alternatius com xats, telèfons, e-mails, etc., queda descartat en situacions normals. Només se'n podrà fer ús, si s'escau, en moments excepcionals i les converses que es mantinguin per sistemes alternatius o les decisions que s'hi prenguin, intentarem de fer-les constar en un document escrit en format word signat pels membres participants, a mode d'acta, que penjarem a l'àrea de fitxers per tal que pugui ser avaluable pel professor.
*  La freqüència de connexió hauria de ser diària o, en casos excepcionals, cada dos dies com a molt.
Com a temps de resposta als missatges dels companys donarem de marge un dia o com a molt dos dies.
*  En el cas que s'hagi de prendre una decisió i algun dels companys tardi més de tres dies en contestar, es pren la decisió amb les opinions que s'hagin donat prescindint, en aquest cas, de l'opinió del company en qüestió, per tal d'agilitzar el procés
*  És precís avisar amb dos o tres dies d'antel·lació, si s'escau, i a través de l'espai de grup, que serem absents uns dies.
*  Donem com a marge per considerar que algú ha abandonat el grup sense avisar 10 dies com a molt. Durant aquest període, la resta dels companys avançarem la tasca de la manera que es pugui,  si cal repartint-nos les tasques assignades al company absent, i, un cop transcorreguts els 10 dies i si el company en qüestió no diu res, ens repartirem les tasques que se li havien assignat d'aquell moment en endavant entre els companys que quedem per tal de continuar avançant amb el projecte.

Per altra banda, els membres del grup CAT7, considerem que són actituds fonamentals el respecte als companys, la responsabilitat amb la nostra tasca, individual i col·lectiva, la constància i el compromís.

CAT7
Aïda Cristòbal Garcia
Aina Elies Ruiz
Sònia Guinovart Rodríguez
Raül Najas Martí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada