dissabte, 24 de novembre de 2012

Propostes de millora

En altres entrades ja ha quedat palès que en aquesta segona PAC no tot han estat flors i violes.

Per part de gairebé tots els companys que conformem el grup la freqüència de connexió no ha estat la pactada en els acords inicials: hi hagut petits imprevistos que han dificultat el seguiment dels acords quant a la freqüència de connexió i resposta de missatges i, per exemple, uns han tingut mudança i problemes amb les companyies d'internet i no han pogut participar amb la freqüència que hauríen volgut, de fet, han arribat a estar absents uns dies, d'altres no han pogut connectar-se els caps de setmana, algun altre company ha col·laborat poc perquè té feina amb altres assignatures, i, per últim, algun company simplement no ha col·laborat, pel motiu que sigui (i cal estalviar-se aquí qualsevol crítica perquè en desconeixem els motius).

Per altra banda, la implicació personal amb el projecte, independentment de la freqüència de connexió, ha estat també irregular. Alguns companys han estat més constants i compromesos que d'altres, tot i la irregularitat de connexió, i han anat realitzant, certament sense seguir la planificació proposada per aquesta segona PAC, les activitats proposades.

Quant al domini de les eines amb què hem de treballar, cal dir que queda molt camí per recórrer i molts aspectes per descobrir, tasca que haurem de continuar realitzant plegats perquè tots, o gairebé tots, som nous en això.

Per això, de cara a aquesta tercera PAC caldrà que ens comprometem més fermament amb el projecte i els companys i que tinguem més present que mai que som un equip, que de la nostra feina individual en depèn la dels altres. Cal que seguim els acords inicials més al peu de la lletra per al bon funcionameent del grup, és a dir, que responguem el més aviat possible i al que ens consulten els companys, que oferim ajuda sense que ens l'hagin de demanar, sobretot quant a l'ús de les TIC, i, sobretot, que ens impliquem tots per igual amb la feina, ja que aquesta tercera PAC serà crucial per al correcte desenvolupament i finalització del projecte en el que ens vam embarcar ara ja fa un mes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada