dijous, 22 de novembre de 2012

Objectius i Criteris de Cerca

Per tal que les cerques amb que fornirem el nostre projecte siguin profitoses, cal tenir ben delimitats uns objectius de cerca, és a dir, què és allò que busquem, i uns criteris de validesa que ens permetin seleccionar unes o altres fonts d'informació com a vàlides. A continuació adjuntem els Objectius i Criteris en els que ens hem basat per tal d'iniciar la nostra cerca pel laberíntic món de la xarxa d'internet, d'on hem intentat treure tota la informació possible per tal de desentrellar el món de la Literatura de l'Absurd.LITERATURA DE L’ABSURD
Objectius i Criteris de Cerca

Europa és un cúmul de llengües, cultures i maneres de pensar que comparteixen un espai geogràfic, i polític en l’actualitat, i, el que és més important, un passat moltes vegades comú, és a dir, una historia. I aquests canvis i processos històrics que s’han esdevingut a Europa de vegades han estat condicionats, si no provocats, per nous corrents ideològics que han sorgit en el mateix si del continent i que s’han escampat al llarg d’aquest com la pólvora.
És en un d’aquests processos en el que ens hem fixat, en el tan fructífer i proper segle XX i la barbàrie de les dues guerres que desolaren el vell continent.  En aquest context històric en que els totalitarismes prenen el protagonisme, en que s’exterminen races senceres, entre altres fets significatius, i en que l’individu esdevé res més que un peó de l’engranatge del món modern, la vida del qual prèn menys valor del que tenia, sorgeixen corrents ideològics que replantegen el sentit últim de la vida humana i es plantegen l’existència i la moral com quelcom absurd, insignificant. Aquests corrents, fruits de la barbàrie històrica i dels avenços tecnològics imparables que empetiteixen l’individu i la seva obra, amararen molt profundament tota la producció artística de l’època, ja des del moment de les avantguardes. I és en aquest embull de corrents i de fets que prèn embranzida un tipus de literatura anomenada de l’absurd.
Els nostres objectius són, per tant, trovar información que ens permeti definir el context històric (i les seves causes), exposar alguns precedents ideològics i literaris, observar quins són els gèneres que més es cultivaren, conéixer els autors més importans al llarg d’Europa (i Catalunya) i les seves obres, i diferenciar les característiques que ens fan col·locar aquestes obres sota l’etiqueta de l’absurd, a banda de constatar la pervivència d’aquest corrent ideològic i la influència d’aquest estil en les manifestacions artístiques més actuals, especialment en l’àmbit literari.
El tipus de cerca que farem serà, per tant, de tipus mixta segons el document Procés de cerca i localització de la informació per internet, és a dir, iniciarem el procés mitjançant cerques d’aproximació general al tema que volem treballar, la literatura de l’absurd en el nostre cas, per tal de continuar treballant amb cerques dirigides a temàtiques més concretes, com autors o gèneres cultivats, i amb el suport, quan calgui, de cerques directes sobre dades determinades.
Per altra banda, els criteris que emprarem per tal de verificar la informació trobada seràn:
  • Autoria, donat que un autor identificat, individual o col·lectiu, dóna més fiabilitat, especialment si es tracta d’un professional o especialista. Dit això, també donarem per vàlida informació avalada per organismes institucionals (filiació) que, a poder ser, siguin especialistes en l’àmbit d’estudi, cosa que ens permetra avaluar-ne la credibilitat.
  • En els casos en que ens trobem amb articles o informació donada per un autor desconegut o que no sigui profesional, la donarem per bona sempre que ofereixi la informació bibliogràfica (crèdits i procedència) pertinent per tal de contrastar-la.
  • Considerarem important la actualització dels documents trobats.
  • Tindrem en compte, també, la presentació de la informació, és a dir, l’aspecte acurat d’aquesta, la coherència, la cohesió i la correcció.
  • Objectivitat. Donarem per més fiable aquella informació on poguem distingir clarament aquesta dels interessos propagandístics de qualsevol tipus, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada